Stručně o společnosti ELDACO

  • působí v oboru větrně energetiky již od roku 1995
  • specializuje se na větrnou energetiku
  • zaměstnává 12 specialistů
  • je výhradní partner firmy Vestas – světové jedničky ve výrobě větrných elektráren
  • projektuje a realizuje stavby větrných elektráren, provádí dlouhodobá měření rychlosti větru

Filosofie

Společnost ELDACO vznikla v roce 1995 se záměrem angažovat se v nově vznikajícím oboru větrné energetiky v České republice. Poslání se od svého založení až dodnes nezměnilo: vybudovat ryze českou firmu, která bude projektovat jen stavby větrných elektráren, následně je realizovat a dlouhodobě provozovat. Podle počtu projektů, které jsou již dokončeny, můžeme s hrdostí prohlásit, že se nám filosofii firmy podaří naplnit.


Projekty

V současné době máme v portfoliu více než třicet pět projektů v různém stadiu rozpracovanosti s celkovým instalovaným výkonem přes 150 MW. Převážná většina projektů je na jeden nebo dva stroje, zato o maximálním výkonu, který nabízí technologie v dané době.

Úzce spolupracujeme s českým zastoupením dánského výrobce VESTAS, světovou jedničkou na trhu s větrnými elektrárnami. V roce 2002 byly plánovány projekty s elektrárnami VESTAS o výkonu 850 kW, v roce 2003 a 2004 všechny projekty již používají moderní typy VESTAS V90 – 2,0 MW, a pro nové projekty od roku 2005 se uvažují i větrné elektrárny o výkonu 2,75 a 3 MW!

Nejsme zastánci plošného pokrytí naší země tisícovkami elektráren, jako v sousedním Německu. Propagujeme využívání větru nejmodernější technologií, a jen na místech, které nesou minimální rizika pro budoucí provoz, a které mají vysoký větrný potenciál. Protože fungujeme již dlouho, máme dobře zmapováno území celé České republiky, a vytipovány ty nejlepší lokality. Při výběru míst byla na prvním místě kvalita větru. Tu zjišťujeme kvalifikovaným odhadem odborníků, nakoupením dat z blízkých meteorologických stanic a výpočtem z větrného atlasu. Pro potvrzení teoretických výpočtů jsme provedli a dále provádíme dlouhodobá měření větru přímo v místě budoucích staveb větrných elektráren.
Respektujeme, že příroda v naší zemi je vysoce chráněna. Snažíme se, aby žádný projekt nebyl v kolizi s chráněnou oblastí, ať je to Národní park, CHKO, přírodní park nebo NATURA 2000.

Myslíme na obyvatele obcí, kde vznikají projekty. Umisťujeme elektrárny tak, aby slyšitelnost strojů byla minimální, a normy hluku byly splněny s dostatečnou rezervou.

Finančně podporujeme obce, které souhlasí se stavbou větrné elektrárny na svém katastru. Nabízíme lidem podílet se na provozu větrných elektráren. Připravujeme založení akciové společnosti, která bude vlastnit větrné elektrárny. Člověk se zakoupením akcie může stát jejich spolumajitelem a podílet se na zisku.
Souhrnem: díky zkušenostem máme vytvořen systém, jak efektivně a rychle postupovat k vytouženému cíli každého investora – ke stavebnímu povolení a stavbě větrné elektrárny.

Respektujeme, že příroda v naší zemi je vysoce chráněna. Snažíme se, aby žádný projekt nebyl v kolizi s chráněnou oblastí, ať je to Národní park, CHKO, přírodní park nebo NATURA 2000.

Myslíme na obyvatele obcí, kde vznikají projekty. Umisťujeme elektrárny tak, aby slyšitelnost strojů byla minimální, a normy hluku byly splněny s dostatečnou rezervou.

Finančně podporujeme obce, které souhlasí se stavbou větrné elektrárny na svém katastru. Nabízíme lidem podílet se na provozu větrných elektráren. Připravujeme založení akciové společnosti, která bude vlastnit větrné elektrárny. Člověk se zakoupením akcie může stát jejich spolumajitelem a podílet se na zisku.

Souhrnem: díky zkušenostem máme vytvořen systém, jak efektivně a rychle postupovat k vytouženému cíli každého investora – ke stavebnímu povolení a stavbě větrné elektrárny.

Virtuální prohlídka

VTE VÍTĚZNÁ