Naše projekty

U všech uvedených projektů byly použity nové (nerepasované) vě­trné elektrárny nej­modernějšího typu, které v době přípravy projektu existovaly. Projekty (mimo posledního v seznamu) jsou vlastněny společností EL­DACO. Zrealizo­vaných osm kusů větrných elektráren vyrobí ročně okolo 40,000.000 kWh elektrické energie. Díky 20letému provozu těchto elektrá­ren nemusí být v tepelné elek­trárně spáleno 800.000 tun uhlí a nemusí být vytěženo 22.000 t vápence, nutného k odsíření tepelné elektrárny. Když počítáme, že na jeden železniční vagon o délce asi 14 metrů lze naložit 45 tun, představuje to vlak o počtu 18.266 vagonů a celkové délce 255 kilometrů. Pro názornost jde o vzdálenost z Prahy do jihomoravské Břeclavi po dálnici. Do ovzduší se nedostane více jako 800 000 tun CO2. Na odstranění takového množství oxidu uhličitého z přírody by muselo jinak „pracovat“ 5.700 ha vzrostlého lesa. Takové množství lesa obsahuje např. Národní park Podyjí. Produkce pouze těchto 8 větrných elektráren zcela pokryje spotřebu elektrické energie 27.500 lidí.